Demofilm Pedagoger

Se vad Tyra kan göra för er verksamhet!

Kommunikation

Hur man:

- Lägger till en händelse
- Hittar kontaktuppgifter till barnens föräldrar
- Uppdaterar barnens lådor
- Gör anteckningar kopplade till specifika barn

Dokumentation

Hur man:

- Lägger upp inlägg i blogg och portfolio
- Använder terminsfiltret i portfolio

Närvarokoll

Hur man:

- Checkar in och ut barn
- Ser kommentarer kopplade till hämtning och lämning
- Räknar in närvarande barn
- Ser vilka barn som är närvarande eller frånvarande
- Använder sjukanmälan

Schema och Kontakter

Hur man:

- Lägger in sitt schema
- Ser personalscheman
- Ser barnscheman
- Hittar kontaktuppgifter till personal och vikarier

Dokument

Hur man:

- Laddar upp dokument
- Tittar på dokument inne i TYRA
- Signerar dokument
- Ser rapport för vilka som läst, inte läst samt signerat dokument

Mina grupper

Hur man:

- Använder TYRA för att hålla koll på olika grupper man arbetar med

Administratör

Hur man:

- Information om de olika funktioner som den som är administratör på er förskola har tillgång till inne i TYRA.

Demofilm Föräldrar

Se hur Tyra kan hjälpa dig få en inblick i dina barns vardag

Kommunikation

Hur man:

- Tar del av händelser
- Använder barnets låda
- Tar kontakt med förskolan
- Använder sig av klasslistan
- Hanterar sina kontaktuppgifter
- Redigerar sina barns inställningar

Dokumentation

Hur man:

- Tar del av förskolans blogg
- Följer sitt barns utveckling

Närvaro

Hur man:

- Checkar in sitt barn
- Checkar ut sitt barn
- Sjukanmäler och friskanmäler sitt barn
- Lägger till barnets tider på förskolan